Ателие Глаголица – изработване на дизайнерски торбички с послания на глаголица съвместно с деца подпомагани от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Враца

Ателие Глаголица – изработване на дизайнерски торбички с послания на глаголица съвместно с деца подпомагани от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Враца

Място: детски отдел на РБ „Христо Ботев”