ФЕСТИВАЛ NEW EUROPEAN THEATRE ACTION - „Пчелите ще умрат” от Иван Вирипаев НТ „Антон Панов” , ФКТ „Ристо Шишков” Струмица, Северна Македония

ФЕСТИВАЛ NEW EUROPEAN THEATRE ACTION -

 „Пчелите ще умрат” от Иван Вирипаев

НТ „Антон Панов” , ФКТ „Ристо Шишков” Струмица, Северна Македония

Място: голяма сцена на ДКТ