Георги Тошев представя биографичната книга „Стефан Данаилов. Игра на живот” и филма „Ламбо от София”

Георги Тошев представя биографичната книга „Стефан Данаилов. Игра на живот” и филма „Ламбо от София”

Място: Q bar