Изпращане на походниците

Изпращане на походниците

Място: пл. „Христо Ботев”