Дискусия с ученици от профилираните гимназии, озаглавена „Карта на аргументите” върху тема за делото и личността на Христо Ботев

Дискусия с ученици от профилираните гимназии, озаглавена „Карта на аргументите” върху тема за делото и личността на Христо Ботев

Място: малка зала на РИМ