Символно кодиране за деца от 7 до 10 години и време за програмиране с роботи Bee Bot и Finch

Символно кодиране за деца от 7 до 10 години и време за програмиране с роботи Bee Bot и Finch

Място: детски отдел на РБ „Христо Ботев”