„Фолклорен празник на плодородието 2023 г. ”

„Фолклорен празник на плодородието 2023 г. ”

Място: голям парк на с. Чирен