134-ти Врачански есенен панаир Концерт на Виво Монтана

134-ти Врачански есенен панаир

Концерт на Виво Монтана

Място: панаирна сцена