Отбелязване Деня на независимостта

Отбелязване Деня на независимостта

Място: пл. Христо Ботев