„Първа Северняшка среща на поколенията”

„Първа Северняшка среща на поколенията”

Място: пред кметство Нефела