Общинският щаб проведе учение

Учение на тема: „Дейност на Общинския план за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и общинските структури при възникване на земетресение с последващи разрушения и изтичане на природен газ от ПГХ „Чирен“, с оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД, проведе общинският щаб във Враца.

На учението бе проведена готовността на щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия в частта „Земетресение“. Повишени са знанията и практическите умения на участниците в учението по оповестяване, оценка на обстановката и провеждане на спасителни мероприятия при възникналите бедствия.