Актуализиран е проекта на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

   Във връзка с подготовката на Проект на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г. и процедура по преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка, РИОСВ – Враца изрази своите препоръки, които са отразени на стр. 95 от документа.
   Актуализираният документ съгласно указанията на РИОСВ – Враца е Проект на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г. (11.10.2023 г.)
   Крайният срок за приемане на предложения и становища е 07.11.2023 г.