Публично обсъждане във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво след изготвен Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво

Община Враца кани всички заинтересовани страни да вземат участие в Публично обсъждане във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво след изготвен Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво