Гостува „Ревност”

Гостува „Ревност”

Място: голяма сцена на ДКТ