„Професионалистът” от Душан Ковачевич

„Професионалистът” от Душан Ковачевич

Място: камерна зала на ДКТ