„Извън контрол” от Рей Куни

„Извън контрол” от Рей Куни

Място: градска концертна зала