„Приключение на горската полянка”

„Приключение на горската полянка”

Място: куклена зала на ДКТ