146 години от освобождението на Враца

146 години от освобождението на Враца

Място: паметника  Вестителя на Свободата