Гостуване на Драматичен театър Пловдив - „Уют“

Гостуване на Драматичен театър Пловдив -  „Уют“

Място: голяма зала на ДКТ