Реконструкция на съществуващата контактна мрежа - първа копка

 

На 18 октомври 2023 г., от 11.00 часа се проведе Официална церемония „ПЪРВА КОПКА“, във връзка с изпълнението на Договор 2023-ОП-03/06.03.2023 г. с предмет „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по проект „Модернизиране на градския транспорт в община Враца - „Реконструкция на съществуваща контактна мрежа и Оборудване на ТИС 1 (Токоизправителна станция 1) и ТИС 2 (Токоизправителна станция 2).

Събитието се проведе в депо на „Тролейбусен транспорт Враца“ и на него присъстваха представители на Община Враца, Управителя на „Тролейбусен транспорт Враца“ ЕООД, представители на държавни и местни институции, фирми изпълнители по проекта, екипа на проекта и заинтересовани лица.