Концертен цикъл: “Месец на клавишите“. Концерт „Европа без граници“. Солист – Оскар Бохоркез - цигулка. Диригент – Димитър Косев

Концертен цикъл: “Месец на клавишите“. Концерт „Европа без граници“. Солист – Оскар Бохоркез - цигулка. Диригент – Димитър Косев

Място: градска концертна зала