Концертен цикъл: “майстори на цигулката“. Симфоничен концерт. Солист – Веселин Демирев - цигулка. Диригент – Хектор Гузман

Концертен цикъл: “майстори на цигулката“. Симфоничен концерт. Солист – Веселин Демирев - цигулка. Диригент – Хектор Гузман

Място: градска концертна зала