„Една история с две мишки“

„Една история с две мишки“ 

Място: куклена зала на ДКТ