„Легенди и предания за мартеницата“ – открит урок и работилница с ученици

„Легенди и предания за мартеницата“ – открит урок и работилница с ученици

Място: Детски отдел на  библиотеката при НЧ „Развитие-1869“