XXXV Зимни четения на РИМ: „Накитите на българката. Декоративно-естетическа, символична и апотропейна функция“

XXXV Зимни четения на РИМ: „Накитите на българката.

Декоративно-естетическа, символична и апотропейна функция“

Място: малка зала на ХГ „Иван Фунев“ в РИМ - Враца