Концертен цикъл „Месец на клавишите“: Симфоничен концерт „Пресечна точка“. Солист - Ина Кънчева (сопран) и Емануил Иванов (пиано). Диригент- Христо Павлов

Концертен цикъл „Месец на клавишите“: Симфоничен концерт „Пресечна точка“. Солист - Ина Кънчева (сопран) и Емануил Иванов (пиано). Диригент- Христо Павлов

Място: Градска концертна зала