XXXV Зимни четения на РИМ: Феликс Каниц и археологическото проучване в местността Градище 2007-2022 г.

XXXV Зимни четения на РИМ: Феликс Каниц и археологическото проучване в местността Градище 2007-2022 г.

Място: Малка зала на ХГ „Иван Фунев“ РИМ