Публично представяне на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“,...

Публично представяне на  проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) 

Място: Читалня на библиотеката при НЧ „Развитие-1869