„Приключение на горската полянка“

„Приключение на горската полянка“

Място: Kуклена зала на ДКТ