Изложба на обекти на движимо и недвижимо културно наследство във Враца и региона

Изложба на обекти на движимо и недвижимо културно наследство във Враца и региона
Място: Младежки дом