Изложба на рисунки на деца от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Роман

Изложба на рисунки на деца от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Роман
Място: фоайе на НЧ „Развитие – 1869“