Тест на локалната система за оповестяване

На 1 април /понеделник/ от 11:00 часа ще се проведе тест на интегрираната към НСРПО Локална система за оповестяване на АЕЦ Козлодуй. Тестът ще се проведе чрез задействане на крайните акустични устройства в 30-километровата зона за неотложни защитни мерки на АЕЦ Козлодуй.