„Грозното пате“

„Грозното пате“

Място: камерна зала на ДКТ