Общински пролетен празник на читалищата от Община Враца

Общински пролетен празник на читалищата от Община Враца

Място: салон на НЧ „Развитие – 1869“