Куклена пиеса „Приключения на горската полянка“

Куклена пиеса „Приключения на горската полянка“

Място: пл. „Христо Ботев“