Концерт на Духов оркестър

онцерт на Духов оркестър

Място: пред НЧ „Развитие – 1869“