Абитуриентски концерт и изложба на ученици - випуск 2024 г. от СУ „Отец Паисий“  Изложба

Абитуриентски концерт и изложба на ученици - випуск 2024 г. от СУ „Отец Паисий“

Ø  Изложба