Среща и представяне на новата книга на Стойчо Керев „Пробуждането“

Среща и представяне на новата книга на Стойчо Керев „Пробуждането“

Място: читалня на НЧ „Развитие – 1869“