Награждаване на отличените ученици в XXIX ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“ и в литературен конкурс за разказ

Награждаване на отличените ученици в XXIX ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“ и в литературен конкурс за разказ

Място: фоайе на НЧ „Развитие – 1869“