Откриване на Ботеви дни и изпращане на походниците от 67-ти НТП „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“

Откриване на Ботеви дни и изпращане на походниците от 67-ти НТП „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“

Място: пл. „Христо Ботев“