Откриване на временна експозиция, посветена на Ботевите четници от Враца:  Давид Тодоров – 190 г. от рождението му  Стефанаки Савов – 170 г. от рождението му  Мито Бакалбашийски – 180 г. от рождението му

Откриване на временна експозиция, посветена на Ботевите четници от Враца:

Ø Давид Тодоров – 190 г. от рождението му

Ø Стефанаки Савов – 170 г. от рождението му

Ø Мито Бакалбашийски – 180 г. от рождението му

Място: Регионален исторически музей