Симфоничен концерт от програмата на Концертен цикъл „Майстори на цигулката“. Солисти: Яна Дешкова (цугулка) и Стефани Трендафилова (обой). Диригент: Яна Дешкова

Симфоничен концерт от програмата на Концертен цикъл „Майстори на цигулката“. Солисти: Яна Дешкова (цугулка) и Стефани Трендафилова (обой). Диригент: Яна Дешкова

Място: градска концертна зала