„Драма изгубена във времето“ от Сашко Насев

„Драма изгубена във времето“ от Сашко Насев

Място: голяма сцена на ДКТ