„Приказки на горската полянка“ – куклена постановка

„Приказки на горската полянка“ – куклена постановка
Място: куклена зала на ДКТ