Информация за качеството на въздуха

Метеорологична станция Враца - ЖП Гара
http://vraca.customers.mapex.bg/


Станции за качество на въздуха - соларни пейки
https://pipaudio.com/Meteo-station.html#fxGn73