с. Баница

 

 • тел: 09112 2222; мобилен: 0882756074
 • Владимир Вълов - Кмет на кметство
 • с. Баница
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Бели извор

 

 • тел. 09185 2242; мобилен: 0886905276
 • Кирил Александров Илиев - Кмет на кметство
 • с. Бели извор
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Веслец

 

 • тел. 091888 266; мобилен: 0886917922
 • Росица Вълчева - Кмет на кметство
 • с. Веслец
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Вировско

 

 • тел. 09110 2220 / мобилен: 0887900322
 • Нанко Тодоров - Кмет на кметство
 • с. Вировско
 • Понеделник
с. Власатица

 

 • тел.: 09185 2335; мобилен: 0887900323
 • Искрен Спасов Савов - Кмет на кметство
 • с. Власатица
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Върбица

 

 • тел.: 09140 4298; мобилен: 0876939221
 • Христо Иванов Христов - Кмет на кметство
 • с. Върбица
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Голямо Пещене

 

 • тел.: 09180 2226; мобилен: 0887900325
 • Тодор Христов Тодоров - Кмет на кметство
 • с. Голямо Пещене
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Горно Пещене

 

 • тел.: 09188 2264; мобилен: 0887900326
 • Доля Иванова - Кмет на кметство
 • с. Горно Пещене
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Девене

 

 • тел.: 09182 2250; мобилен: 0887900327
 • Николай Тодоров Мицов - Кмет на кметство
 • с. Девене
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Згориград

 

 • тел.: 09186 2260; мобилен: 0887900328
 • Ангел Петров Петров - Кмет на кметство
 • с. Згориград
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Костелево

 

 • тел.: 09116 2224; мобилен: 0887900329
 • Любомир Христов Кръстев - Кмет на кметство
 • с. Костелево
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Лиляче

 

 • тел.: 09183 2224; мобилен: 0876939419
 • Людмила Дамянова, ВрИД - Кмет на кметство
 • с. Лиляче
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Лютаджик

 

 • тел. 0887900341
 • Иванка Василева - Кметски наместник
 • с. Лютаджик
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Мало Пещене

 

 • тел. 0887900342
 • Майя Михалкова-Георгиева - Кметски наместник
 • с. Мало Пещене
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Мраморен

 

 • тел.: 09113 2286; мобилен: 0887900343
 • Гергана Дешева - Стоянова - Кмет на кметство
 • с. Мраморен
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Нефела

 

 • тел.: 092 91 91 10; мобилен: 0885342175
 • Цветан Цветанов - Кмет на кметство
 • с. Нефела
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Оходен

 

 • тел.: 09184 2271; мобилен: 0887900345
 • Тодор Ценов Тодоров - Кмет на кметство
 • с. Оходен
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Паволче

 

 • тел.: 09189 2221; мобилен: 0887900346
 • Петрана Ангелкова - Кмет на кметство
 • с. Паволче
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Тишевица

 

 • тел.: 09119 2232; мобилен: 0887900347
 • Минко Георгиев Георгиев - Кмет на кметство
 • с. Тишевица
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Три кладенци

 

 • тел.: 091189 225; мобилен: 0887900348
 • Светлан Евгениев Симеонов - Кмет на кметство
 • с. Три кладенци
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Челопек

 

 • тел.: 09111 2221; мобилен: 0887900349
 • Тихомир Иванов Тошев - Кмет на кметство
 • с. Челопек
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
с. Чирен

 

 • тел.: 09115 2370/2378; мобилен: 0887900354
 • Силвия Даниелова Стоянова - Христова - Кмет на кметство
 • с. Чирен
 • Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.