Новини

Проведе се ново учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован - Враца - Вършец”

Проведе се ново учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован - Враца - Вършец”

Пълна информация
Днес тестват системата за ранно оповестяване

Днес

Пълна информация
Тестват системата за ранно оповестяване

На 17 ноември

Пълна информация
Покана за участие в обучениe на местни лидери и заинтересовани страни

проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец”

Пълна информация
Тестват системата за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия

на 14 ноември във Враца

Пълна информация
Встъпителна пресконференция по проект

"СТИМУЛ - Бъдеще за децата"

Пълна информация
Покана за участие в Учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец

Покана за участие в Учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец

Пълна информация
Приключиха информационните срещи за представяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Борован – Враца – Вършец“

Приключиха информационните срещи за представяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Борован – Враца – Вършец“

Пълна информация
Дирекция „Бюро по труда“ - Враца организира информационно събитие под наслов „Да работиш (е) яко!“

Целта е да бъдат достигнати неактивните лица на пазара на труда от община Враца

Пълна информация