Новини

Покана за встъпителна пресконференция по проект: „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г.”

Покана за встъпителна пресконференция по проект: „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г.”

Пълна информация
Община Враца уведомява за предстоящо провеждане на растителнозащитни дейности

график

Пълна информация
Община враца стартира изпълнението на проект "Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г."

Община враца стартира изпълнението на проект "Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г."

Пълна информация
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНА ВРАЦА – МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА!”

На 03.04.2024 г. стартира изпълнението на проект „Зелена Враца – мисията е възможна!”, по процедура „За по-чист въздух!“,

Пълна информация
Приключи изпълнението на Проект № BGCULTURE-1.001-0031-C01 „Младежки дом - атрактивно културно средище“

Приключи изпълнението на Проект № BGCULTURE-1.001-0031-C01 „Младежки дом - атрактивно културно средище“

Пълна информация
Тест на Националната система за ранно предупреждение

1 април от 11:00 часа

Пълна информация
Тест на локалната система за оповестяване

1 април от 11:00 часа

Пълна информация
Заключителна пресконференция

Заключителна пресконференция

Пълна информация
До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

подбор

Пълна информация