Новини

ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ ШЕСТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ“

ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ ШЕСТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ“

Пълна информация
Анкетно проучване за идентифициране на проблемите и потребностите на територията на потенциалната МИГ Борован-Враца-Вършец за изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 - 2027 г.

Общините Борован, Враца и Вършец са в процес на създаване на местна инициативна група, която ще обхваща територията на община Борован, община Вършец и 22 населени места от община Враца

Пълна информация
План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

предложения

Пълна информация
Проведени бяха информационни срещи с целевите групи в Община Враца по проект "Екологични и рециклиращи администрации"

Проведени информационни срещи с целевите групи в Община Враца по проект "Екологични и рециклиращи администрации"

Пълна информация
ОБЩИНА ВРАЦА ПОДКРЕПЯ ПОСТРАДАЛИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ СЛЕД ИНСУЛТ

кампания

Пълна информация
Покана за участие в информационни срещи с целевите групи в Община Враца по проект "Екологични и рециклиращи администрации"

Покана за участие в информационни срещи с целевите групи в Община Враца по проект "Екологични и рециклиращи администрации"

Пълна информация
Ограничителни мерки на Европейския съюз

Ограничителни мерки на Европейския съюз

Пълна информация
Временна организация по участък от ул. "Поп Буюклийски"

за периода от 2 май до 30 юни, в интервала 08:00 - 16:00 часа

Пълна информация
Временна организация на движението по ул. "Ген. Леонов"

за периода от 08:00 до 17:00 часа на 26 април

Пълна информация