Новини

ПОКАНА за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

ПОКАНА за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Пълна информация
Отменя се частичното бедствено положение в град Враца

Отменя се частичното бедствено положение в град Враца

Пълна информация
Временна организация на движението в участък от бул. "Втори юни"

движението ще бъде ограничено само в едната лента

Пълна информация
Временна организация на движението в участък от бул. "Втори юни"

движението ще бъде ограничено само в едната лента

Пълна информация
Движението в участък от бул. „Втори юни“ временно ще бъде ограничено в едната лента

Движението в участък от бул. „Втори юни“ временно ще бъде ограничено в едната лента

Пълна информация