Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ

Пълна информация
Община Враца стартира изпълнението на проект „Подкрепа за Община Враца за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР 2021-2027“

Община Враца стартира изпълнението на проект „Подкрепа за Община Враца за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР 2021-2027“

Пълна информация